Sakramenty Święte
Sakramenty przyjęli PDF Drukuj
Chrzest Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:
  • Emilia Białek,

  • Łucja Kolber,

  • Zuzanna Wiśniewska,

  • Jakub Jodłowski-Wątroba,

  • Mikołaj Rzeźniczak,

  • Kordian Słoniewicz,

  • Mikołaj Smagała,

  • Wojciech Szypuła,

  • Franciszek Wajda

Małżeństwo Sakrament Małżeństwa przyjęli:
  • Rafał Szymkowiak i Joanna Dziurla
Pogrzeb Zmarli z naszej parafii:

† Włodzimierz Buzdrewicz l. 65 z ul. Brodzińskiego 9

† Ludwik Szczerbowski l. 93 z ul. Jesionowej 14

† Marian Dziedzic l. 84 z ul. Sterniczej 28

† Tadeusz Pawlus l. 74 z ul. Spółdzielców 31


Jerzy Sznajder l. 67 z ul. Goleszowskiej 4
 
Sakramenty Święte PDF Drukuj

chrzest
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Warunki przyjęcia dziecka do Sakramentu Chrztu:


1. Sakramentu Chrztu Świętego w naszej parafii udziela się podczas Mszy świętej w II niedzielę miesiąca o godz. 13.15.

UWAGA! - chrzty w miesiącu grudniu odbędą się w Boże Narodzenie 25.12.2017r.

2. Przynajmniej 14 dni przed datą chrztu należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

3. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty:

- dowód osobisty jednego z rodziców, akt urodzenia dziecka z USC

- informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych: personalia rodziców (zawód, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu kościelnego i cywilnego), personalia rodziców chrzestnych (zawód, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu kościelnego i cywilnego).

4. Rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowanymi i przedłożyć zaświadczenie od Księdza Proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

5. Rodzice dziecka żyjący bez małżeństwa sakramentalnego, załatwiają te same formalności z Księdzem Proboszczem.

6. Rzeczy potrzebne do chrztu: świeca, biała szatka

 

komuniaSAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Warunki przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej: 

1. Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. 

2. W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza , katechetę należy dostarczyć świadectwo Chrztu Świętego (zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii)

 SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Warunki przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:

1. Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych po całorocznej formacji. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

2. Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez: systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy świętej, korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu, bierze czynny udział w spotkaniu grupy do bierzmowania.

3. Do Sakramentu Bierzmowania należy dostarczyć świadectwo Chrztu Świętego, jeżeli ten Sakrament był udzielony poza parafią przygotowania kandydata do Sakramentu Bierzmowania.

4. Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, lub sami rodzice kandydata.

 

ślub
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Potrzebne dokumenty i czynności przygotowujące narzeczonych do ślubu:

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

1. Metryka chrztu świeżej daty z adnotacją o bierzmowaniu.

2. Dowody osobiste, świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej.

3. Narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych.

4. Informujemy, że wiek kanoniczny uprawniający do zawarcia Sakramentu Małżeństwa wynosi dla kobiety i mężczyzny 18 lat.

5. Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą udać się do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych.


pogrzeb
POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

Należy przedłożyć w kancelarii parafialnej:

1. Skrócony odpis aktu zgonu z USC.

2. Kartę zgonu do celów pochowania zwłok (od lekarza - potwierdzoną przez USC miejsca zgonu).

3. Uzgodnienie miejsca pochowania zwłok z Zarządem Cmentarza.

4. Informację pisemną o przyjęciu Sakramentu Chorych.